catlanglist
Learn VietnameseTravel Phrases in Vietnamese Add Missing Travel Phrases

Travel Phrases in Vietnamese with audio pronunciation and transliteration in English

A window seat, non-smoking, please in Vietnamese

Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ, không hút thuốc
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Are there two seats available? in Vietnamese

Còn hai chỗ trống nữa không?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Do I have to change trains? in Vietnamese

Tôi có phải đổi tàu không?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Do I have to change? in Vietnamese

Tôi có phải đổi tuyến không?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Do you have a ticket? in Vietnamese

Bạn có vé xe không?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Drive me to my hotel in Vietnamese

Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Drive me to this address in Vietnamese

Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

From which platform does the train leave? in Vietnamese

Tàu chạy từ đường ray số mấy?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

How much luggage can I take? in Vietnamese

Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I have no change in Vietnamese

Tôi không có tiền lẻ
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I have time in Vietnamese

Tôi có thì giờ
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I would like to cancel my reservation in Vietnamese

Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I would like to confirm my reservation in Vietnamese

Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi.
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I’d like a one-way ticket to Brussels in Vietnamese

Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I’d like a return ticket to Copenhagen in Vietnamese

Tôi muốn một vé khứ hồi về Kopenhagen
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I’d like a ticket to Madrid in Vietnamese

Tôi muốn một vé đến Madrid
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I’d like to book a flight to Athens in Vietnamese

Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

I’m in a hurry in Vietnamese

Tôi vội
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Is it a direct flight? in Vietnamese

Đây có phải là chuyến bay thẳng không?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

Is that your bag? in Vietnamese

Đây là túi của bạn phải không?
1 0 0
This Answer is Correct?
 0

47 Travel Phrases found in English to Vietnamese

Displaying 1-20