alphabets


Slovenian Alphabets


A, a			

B, b			

C, c			

Č, č			

D, d			

E, e			

F, f			

G, g			

H, h			

I, i			

J, j			

K, k			

L, l			

M, m			

N, n			

O, o			

P, p			

R, r			

S, s			

Š, š			

T, t			

U, u			

V, v,			

Z, z			

Ž, ž			

			

Vowels:

a, e, i, o, u

Consonants:

b, c, č, d, f, g, h,j, k, l, m, n, p, r, s, š, šč, t, v, z, ž.